2 Ιουνίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός, η πλήρης και οριστική αποκάλυψη του Θεού! (Μάθημα 1ο)

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός, η πλήρης και οριστική αποκάλυψη του Θεού!  (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη – 02/06/2021

Περικοπή: Προς Eβραίους 1:1-8

1 Ο Θεός, τον παλιό καιρό, αφού, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σ’ αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας διαμέσου τού Υιού,
2 τον οποίο έθεσε κληρονόμο των πάντων, διαμέσου τού οποίου έκανε και τους αιώνες·
3 αυτός, που είναι το απαύγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας τής υπόστασής του, και βαστάζει τα πάντα με τον λόγο τής δύναμής του, αφού διαμέσου τού εαυτού του έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθησε στα δεξιά τής μεγαλοσύνης στα υψηλά·
4 τόσο πολύ ανώτερος έγινε από τους αγγέλους, όσο εξοχότερο απ’ αυτούς κληρονόμησε όνομα.
5 Επειδή, σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ: «Εσύ είσαι Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα;». Και πάλι: «Εγώ θα είμαι σ’ αυτόν Πατέρας, κι αυτός θα είναι σε μένα Υιός;».
6 Και όταν πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη, λέει: «Και ας προσκυνήσουν σ’ αυτόν όλοι οι άγγελοι του Θεού».
7 Και για μεν τους αγγέλους λέει: «Αυτός που κάνει τους αγγέλους του πνεύματα, και τους λειτουργούς του φλόγα φωτιάς».
8 Για τον Υιό, όμως, λέει: «Ο θρόνος σου, ω Θεέ, είναι στον αιώνα τού αιώνα· σκήπτρο ευθύτητας είναι το σκήπτρο τής βασιλείας σου.