28 Ιανουαρίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Πρόσωπα και προσωπεία!

Περιάλης Αντώνης – Πρόσωπα και προσωπεία!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 28/01/2018


Προς Ρωμαίους  12:1-2

1 ΣΑΣ παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία.
2 Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου τής ανακαίνισης του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.