8 Οκτωβρίου 2021

Ποζιός Λουκάς – Εκβολή δαιμονίων και θρησκευτικό πνεύμα!

Ποζιός Λουκάς – Εκβολή δαιμονίων και θρησκευτικό πνεύμα!

Τετάρτη – 08/10/2021

Περικοπή: Κατά Μάρκον 1:21-28

21 Και μπαίνουν μέσα στην Καπερναούμ· κι αμέσως κατά το σάββατο, ο Ιησούς μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή δίδασκε.
22 Και εκπλήττονταν για τη διδασκαλία του· επειδή, τους δίδασκε ως κάτοχος εξουσίας, και όχι όπως οι γραμματείς.
23 Και μέσα στη συναγωγή τους ήταν ένας άνθρωπος που είχε ακάθαρτο πνεύμα, και κραύγασε,
24 λέγοντας: Αλλοίμονο! Τι [είναι] ανάμεσα σε μας και σε σένα, Ιησού Ναζαρηνέ; Ήρθες για να μας απολέσεις; Σε γνωρίζω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού.
25 Και ο Ιησούς το επιτίμησε, λέγοντας: Σώπα, και βγες έξω απ’ αυτόν.
26 Και το ακάθαρτο πνεύμα, αφού τον συντάραξε και έκραξε με δυνατή φωνή, βγήκε απ’ αυτόν.
27 Και όλοι έμειναν έκθαμβοι, ώστε συζητούσαν αναμεταξύ τους, λέγοντας: Τι είναι αυτό; Ποια είναι αυτή η νέα διδασκαλία; Επειδή, με εξουσία προστάζει και τα ακάθαρτα πνεύματα, και τον υπακούν.
28 Κι αμέσως βγήκε η φήμη του σε ολόκληρη την περίχωρο της Γαλιλαίας.