Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Χαμένος ο μικρός, χαμένος κι ο μεγάλος! (2η)

Κυριακή – 27/06/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 15:11-32 11 Είπε δε: Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους· 12 και ο πιο νέος απ’ αυτούς είπε στον πατέρα: Πατέρα, δώσ’ μου το μέρος τής περιουσίας που μου ανήκει. Και τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. 13 Και ύστερα από λίγες ημέρες, ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδήμησε...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Το κάλεσμα και η δικαιοσύνη του Κυρίου! (1η)

Κυριακή – 27/06/2021 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 20:1-16 1 Επειδή, η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με έναν άνθρωπο οικοδεσπότη, που βγήκε έξω αμέσως το πρωί για να μισθώσει εργάτες για τον αμπελώνα του· 2 και αφού συμφώνησε με τους εργάτες για ένα δηνάριο την ημέρα, τους έστειλε στον αμπελώνα του. 3 Και βγαίνοντας έξω γύρω...

Περιάλης Αντώνης – Η Πεντηκοστή μας πόσο αυθεντική είναι; (3η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η Πεντηκοστή μας πόσο αυθεντική είναι; (3η)

Κυριακή – 20/06/2021 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 7:37-39 37 Κατά δε την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγων· Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και ας πίνη. 38 Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. 39 Τούτο δε είπε...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Δεν είναι απλά γιορτή, είναι δύναμη! (2η)

Κυριακή – 20/06/2021 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων 10:34-48 34 Τότε ο Πέτρος ανοίξας το στόμα είπεν· Επ’ αληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, 35 αλλ’ εν παντί έθνει, όστις φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνην, είναι δεκτός εις αυτόν. 36 Τον λόγον, τον οποίον απέστειλε προς τους υιούς Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνην διά Ιησού Χριστού·...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Το Πνεύμα το Άγιο είναι για κάθε άνθρωπο που σέβεται και αγαπά τον Θεό! (1η)

Κυριακή – 20/06/2021 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων κεφ. 10 1 Ήτο δε τις άνθρωπος εν Καισαρεία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγομένου Ιταλικού, 2 ευσεβής και φοβούμενος τον Θεόν μετά παντός του οίκου αυτού, όστις και έκαμνεν ελεημοσύνας εις τον λαόν πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός· 3 ούτος είδε φανερά δι’ οράματος...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Η Φωτεινήλια κι ο Άκης! (2η)

Κυριακή – 13/06/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον 10:13-31 13 Και του έφεραν παιδάκια, για να τα αγγίξει· οι μαθητές του, όμως, επέπλητταν εκείνους που τα έφερναν. 14 Όμως, ο Ιησούς, βλέποντας [αυτό], αγανάκτησε, και τους είπε: Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα, και μη τα εμποδίζετε· επειδή, για τέτοιους είναι η βασιλεία τού Θεού. 15...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Ο Θεός στηρίζει, καλεί και ανταμείβει! (1η)

Κυριακή – 13/06/2021 Περικοπή: Βασιλέων Α’ 19:11-21 11 Και είπε: Βγες έξω, και στάσου επάνω στο βουνό, μπροστά στον Κύριο. Και να, ο Κύριος διάβαινε, και δυνατός άνεμος έσχιζε τα βουνά, και έσπαζε τους βράχους μπροστά από τον Κύριο· ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον άνεμο· και ύστερα από τον άνεμο, σεισμός· ο Κύριος δεν...

Περιάλης Αντώνης – Γιατί αυτή η γυναίκα; (3η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Γιατί αυτή η γυναίκα; (3η)

Κυριακή – 06/06/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον 12:38-44 38 Και εάν έλθη εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθη και εύρη ούτω, μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι. 39 Τούτο δε γινώσκετε, ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης ποίαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή ο οίκος αυτού. 40...