Περιάλης Αντώνης – Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν ταπεινοφροσύνη
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν ταπεινοφροσύνη

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 27/04/2014 Πέτρου Α’ 5:5-7 5 Παρόμοια, οι νεότεροι, υποταχθείτε στους πρεσβύτερους· όλοι, μάλιστα, καθώς θα υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον, ντυθείτε την ταπεινοφροσύνη· επειδή, «ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς, όμως, δίνει χάρη». 6 Ταπεινωθείτε, λοιπόν, κάτω από το πανίσχυρο χέρι τού Θεού, για να σας υψώσει εν...

Περιάλης Αντώνης – Το Πάσχα στην Καινή Διαθήκη
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το Πάσχα στην Καινή Διαθήκη

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 20/04/2014 Κατά Λουκάν 22:14-20 14 Και όταν ήρθε η ώρα, κάθησε στο τραπέζι, και οι δώδεκα απόστολοι μαζί του. 15 Και τους είπε: Πολύ επιθύμησα να φάω με σας αυτό το Πάσχα, προτού να πάθω· 16 επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί...

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα εν Χριστώ
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα εν Χριστώ

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 06/04/2014 Πρoς Eφεσίους 4:1​-5 1 Σας παρακαλώ, λοιπόν, εγώ ο φυλακισμένος, χάρη τού Κυρίου, να περπατήσετε άξια της πρόσκλησής του, με την οποία προσκληθήκατε, 2 με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον με αγάπη, 3 φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος...

Περιάλης Αντώνης – Για την συμπροσευχή
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Για την συμπροσευχή

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 30/03/2014 Πράξεις 1:12​-14 12 Τότε, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το βουνό που αποκαλείται των Ελαιών, το οποίο είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, απέχοντας δρόμον σαββάτου. 13 Και όταν μπήκαν μέσα, ανέβηκαν στο ανώγειο, όπου είχαν το κατάλυμα, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος...

Περιάλης Αντώνης – Το βάπτισμα στο νερό
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το βάπτισμα στο νερό

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 23/03/2014 Κατά Ματθαίον 28:18-20 18 Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε, τους μίλησε, λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη. 19 Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, 20 διδάσκοντάς...