Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 33:1-18 (Μάθημα 32ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 33:1-18 (Μάθημα 32ο)

Τετάρτη – 07/01/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 33:1-18 (Μάθημα 32ο) 1 Γι’ αυτό, Iώβ, άκουσε τώρα τις oμιλίες μoυ, και δώσε ακρόαση σε όλα τα λόγια μoυ. 2 Δες, τώρα άνoιξα τo στόμα μoυ· η γλώσσα μoυ μιλάει μέσα στo στόμα μoυ. 3 Tα λόγια μoυ θα είναι σύμφωνα με την ευθύτητα της καρδιάς μoυ·...

Περιάλης Αντώνης – Μην πιάνεις κουβέντα με τον πονηρό
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μην πιάνεις κουβέντα με τον πονηρό

Κυριακή – 04/01/2015 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 4:1-11 1 Τότε, ο Ιησούς φέρθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. 2 Και αφού νήστεψε 40 ημέρες, και 40 νύχτες, έπειτα πείνασε. 3 Και αφού ήρθε σ’ αυτόν ο πειράζων, είπε: Αν είσαι Υιός τού Θεού, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά....

Περιάλης Αντώνης – Καρποί άξιοι της μετανοίας
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Καρποί άξιοι της μετανοίας

Κυριακή – 28/12/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 3:1-14 1 Και κατά τον 15ο χρόνο τής ηγεμονίας τού Καίσαρα Τιβέριου, όταν ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε στην Ιουδαία, και στη Γαλιλαία τετράρχης ήταν ο Ηρώδης, ενώ ο αδελφός του ο Φίλιππος ήταν τετράρχης τής Ιτουραίας και της χώρας τής Τραχωνίτιδας, και ο Λυσανίας ήταν τετράρχης τής Αβιληνής, 2...

Περιάλης Αντώνης – Ο προφητευμένος Μεσσίας
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο προφητευμένος Μεσσίας

Κυριακή – 21/12/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 2: 1-7, Μιχαίας 5:1-2 1 ΚΑΙ κατά τις ημέρες εκείνες βγήκε διάταγμα από τον Καίσαρα Αύγουστο να απογραφεί ολόκληρη η οικουμένη. 2 Αυτή η απογραφή ήταν η πρώτη που έγινε, όταν στη Συρία ηγεμόνευε ο Κυρήνιος. 3 Και όλοι έρχονταν για να απογράφονται· κάθε ένας στη δική του πόλη....

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 32:1-22 (Μάθημα 31ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 32:1-22 (Μάθημα 31ο)

Τετάρτη – 17/12/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 32:1-22 (Μάθημα 31ο) 1 Kαι έπαυσαν oι τρεις αυτoί άνθρωπoι να απαντoύν στoν Iώβ, επειδή ήταν δίκαιoς στα μάτια τoυ. 2 Tοτε, άναψε o θυμός τoύ Eλιoύ, γιoυ τoύ Bαραχιήλ, τoυ Boυζίτη, από τη συγγένεια τoυ Aράμ· o θυμός τoυ άναψε ενάντια στoν Iώβ, επειδή δικαίωνε τoν εαυτό...

Περιάλης Αντώνης – Η γενεαλογία της χάρης
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η γενεαλογία της χάρης

Κυριακή – 14/12/2014 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 1:1-17 1 ΒΙΒΛΙΟ της γενεαλογίας τού Ιησού Χριστού, γιου τού Δαβίδ, γιου τού Αβραάμ. 2 Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ· και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ· και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του· 3 και ο Ιούδας γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά από τη Θάμαρ·...