Περιάλης Αντώνης – Αν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, να μένει νηστικός! (Μάθημα 5ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, να μένει νηστικός! (Μάθημα 5ο)

Τετάρτη 30/09/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Β’  3:6-18 (Μάθημα 5ο) 6 Σας παραγγέλλουμε μάλιστα, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να απομακρύνεστε από κάθε έναν αδελφό, που περπατάει άτακτα, και όχι σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβε από μας. 7 Επειδή, ξέρετε πώς πρέπει να μας μιμείστε· δεδομένου ότι, δεν φερθήκαμε άτακτα...

Περιάλης Αντώνης – Προσευχή για ελευθερία από άτοπους ανθρώπους! (Μάθημα 4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Προσευχή για ελευθερία από άτοπους ανθρώπους! (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη 23/09/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Β’  3:1-5 (Μάθημα 4ο) 1 Τέλος, αδελφοί, προσεύχεστε για μας, για να τρέχει ο λόγος τού Κυρίου και να δοξάζεται, καθώς και σε σας, 2 και για να ελευθερωθούμε από τους παράλογους και πονηρούς ανθρώπους· επειδή, η πίστη δεν υπάρχει σε όλους. 3 Πιστός, όμως, είναι ο Κύριος,...

Περιάλης Αντώνης – Αποστασία: ερμηνεύοντας τα δύσκολα! (Μάθημα 3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αποστασία: ερμηνεύοντας τα δύσκολα! (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη 16/09/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Β’  2:1-12 (Μάθημα 3ο) 1 ΣΑΣ παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, για την παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και την επισύναξή μας σ’ αυτόν, 2 μη σαλευτείτε γρήγορα από το φρόνημά σας ούτε να αναστατώνεστε, ούτε με πνεύμα ούτε με λόγο ούτε με επιστολή, σαν δήθεν να γράφεται από...

Περιάλης Αντώνης – Παρουσία και επισυναγωγή! (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Παρουσία και επισυναγωγή! (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη 09/09/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Β’ 1:10-12, 2:1-3 (Μάθημα 2ο) 10 όταν έρθει να ενδοξαστεί ανάμεσα στους αγίους του, και να θαυμαστεί ανάμεσα σε όλους που τον πιστεύουν, (επειδή, εσείς πιστέψατε στη μαρτυρία μας), κατά την ημέρα εκείνη. 11 Για το οποίο και προσευχόμαστε πάντοτε για σας, για να σας κάνει ο Θεός...

Περιάλης Αντώνης – Απόδοση δικαιοσύνης από τον Κύριο! (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Απόδοση δικαιοσύνης από τον Κύριο! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη 02/09/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Α’ 5:23-28 & Προς Θεσσαλονικείς Β’ 1:1-9 (Μάθημα 1ο) 23 Και ο ίδιος ο Θεός τής ειρήνης είθε να σας αγιάσει ολοκληρωτικά· και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας, και η ψυχή, και το σώμα, άμεμπτα στην παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 24 Πιστός είναι εκείνος ο...