5 Μαΐου 2019

Περιάλης Αντώνης – Αγάπη για τους αδελφούς = Αιώνια ζωή!

Περιάλης Αντώνης – Αγάπη για τους αδελφούς = Αιώνια ζωή!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 05/05/2019

Ιωάννου Α’ 3:14​-16

14 Εμείς γνωρίζουμε ότι έχουμε μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή, επειδή αγαπάμε τους αδελφούς· εκείνος που δεν αγαπάει τον αδελφό του, μένει μέσα στον θάνατο.
15 Καθένας που μισεί τον αδελφό του, είναι ανθρωποκτόνος· και ξέρετε ότι κάθε ανθρωποκτόνος δεν έχει αιώνια ζωή, που να μένει μέσα του.
16 Από τούτο έχουμε γνωρίσει την αγάπη, επειδή εκείνος την ψυχή του έβαλε για χάρη μας· κι εμείς οφείλουμε να βάζουμε τις ψυχές μας για χάρη των αδελφών.