1 Μαΐου 2019

Περιάλης Αντώνης – Μία νέα πραγματικότητα: πατέρες – τέκνα, κύριοι – δούλοι. (Μάθημα 15ο)

Περιάλης Αντώνης –  Μία νέα πραγματικότητα: πατέρες – τέκνα, κύριοι – δούλοι. (Μάθημα 15ο)

Τετάρτη – 01/05/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 6:1-9 (Μάθημα 15ο)

1 Tα παιδιά, να υπακούτε στους γονείς σας εν Kυρίω· επειδή, αυτό είναι δίκαιο.
2 «Tίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα», αυτή είναι η πρώτη εντολή με υπόσχεση·
3 «για να γίνει σε σένα καλό, και να είσαι μακροχρόνιος επάνω στη γη».
4 Kαι οι πατέρες, μη να παροργίζετε τα παιδιά σας, αλλά να τα ανατρέφετε με παιδεία και νουθεσία Kυρίου.
5 Oι δούλοι, να υπακούτε στους κατά σάρκα κυρίους σας με φόβο και τρόμο, με απλότητα της καρδιάς σας, σαν στον Xριστό·
6 όχι με οφθαλμοδουλεία, ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά ως δούλοι Xριστού· εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού από ψυχής,
7 δουλεύοντας με καλή διάθεση σαν να το κάνετε στον Kύριο, και όχι σε ανθρώπους·
8 ξέροντας ότι κάθε ένας ό,τι καλό κάνει, αυτό θα πάρει από τον Kύριο, είτε δούλος είτε ελεύθερος.
9 Kαι οι κύριοι, τα ίδια να κάνετε σ’ αυτούς, αφήνοντας την απειλή· ξέροντας ότι και εσείς οι ίδιοι έχετε Kύριον στους ουρανούς, και σ’ αυτόν δεν υπάρχει προσωποληψία.