13 Σεπτεμβρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Ελευθερία ή θάνατος! (Μάθημα 9ο)

Περιάλης Αντώνης – Ελευθερία ή θάνατος! (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη 13/09/2017

Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 5:1-12 (Μάθημα 9ο)

1 Στην ελευθερία, λοιπόν, με την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, να μένετε σταθεροί, και μη υποβληθείτε ξανά σε ζυγό δουλείας.
2 Προσέξτε, εγώ ο Παύλος σάς λέω ότι, αν κάνετε την περιτομή, ο Χριστός δεν θα σας ωφελήσει σε τίποτε.
3 Διαμαρτύρομαι ξανά προς κάθε άνθρωπο που κάνει την περιτομή, ότι είναι χρεώστης να εκτελεί ολόκληρο τον νόμο.
4 Αποχωριστήκατε από τον Χριστό, όσοι ανακηρύσσεστε δίκαιοι από τον νόμο· ξεπέσατε από τη χάρη.
5 Επειδή, εμείς διαμέσου τού Πνεύματος προσδοκούμε ως αποτέλεσμα της πίστης την ελπίδα τής δικαίωσης.
6 Επειδή, στον Ιησού Χριστό ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ ούτε η ακροβυστία, αλλά η πίστη, που ενεργείται με αγάπη.
7 Τρέχατε καλά· ποιος σας εμπόδισε στο να μη πείθεστε στην αλήθεια;
8 Αυτή η ισχυρογνωμοσύνη δεν είναι από εκείνον που σας καλεί.
9 Λίγη ζύμη κάνει ολόκληρο το φύραμα ένζυμο.
10 Εγώ έχω πεποίθηση σε σας εν Κυρίω, ότι δεν θα έχετε κανένα άλλο φρόνημα· όποιος, όμως, σας ταράζει, αυτός θα υποφέρει την ποινή, όποιος και αν είναι.
11 Και εγώ, αδελφοί, αν κηρύττω ακόμα την περιτομή, γιατί κατατρέχομαι πλέον; Άρα, καταργήθηκε το σκάνδαλο του σταυρού.
12 Είθε να αποκοπούν αυτοί που σας αναστατώνουν