Περιάλης Αντώνης – Το σκάνδαλο του σταυρού! (Μάθημα 13ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το σκάνδαλο του σταυρού! (Μάθημα 13ο)

Τετάρτη 11/10/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 6:11-18 (Μάθημα 13ο) 11 Δέστε μέ πόσο μεγάλα γράμματα σάς έγραψα με το δικό μου το χέρι. 12 Όσοι θέλουν να αρέσουν σύμφωνα με τη σάρκα, αυτοί σας αναγκάζουν να κάνετε την περιτομή, μονάχα για να μη καταδιώκονται εξαιτίας τού σταυρού τού Χριστού. 13 Επειδή, ούτε αυτοί που...

Περιάλης Αντώνης – Όποιος φαντάζεται πως είναι κάτι! (Μάθημα 12ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όποιος φαντάζεται πως είναι κάτι! (Μάθημα 12ο)

Τετάρτη 04/10/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 6:1-10 (Μάθημα 12ο) 1 Αδελφοί, και αν ένας άνθρωπος, απερίσκεπτα, πέσει σε κάποιο παράπτωμα, εσείς οι πνευματικοί διορθώνετε αυτού τού είδους τον άνθρωπο, με πνεύμα πραότητας· προσέχοντας στον εαυτό σου, μήπως κι εσύ πειραστείς. 2 Βαστάζετε ο ένας τα βάρη τού άλλου, και εκπληρώστε έτσι τον νόμο τού...

Περιάλης Αντώνης – Καρποφορώντας με το Πνεύμα! (Μάθημα 11ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Καρποφορώντας με το Πνεύμα! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη 27/09/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 5:22-26 (Μάθημα 11ο) 22 Ο καρπός, όμως, του Πνεύματος είναι: Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια· 23 ενάντια στους ανθρώπους αυτού του είδους δεν υπάρχει νόμος. 24 Και όσοι είναι τού Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. 25 Αν ζούμε...

Περιάλης Αντώνης – Εαν έχετε το Πνεύμα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στο νόμο (Μάθημα 10ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εαν έχετε το Πνεύμα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στο νόμο (Μάθημα 10ο)

Τετάρτη 20/09/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 5:13-21 (Μάθημα 10ο) 13 Επειδή, εσείς, αδελφοί, προσκληθήκατε σε ελευθερία· μονάχα, μη μεταχειρίζεστε την ελευθερία για αφορμή τής σάρκας, αλλά με την αγάπη υπηρετείτε, ως δούλοι, ο ένας τον άλλον. 14 Επειδή, ολόκληρος ο νόμος εκπληρώνεται σε έναν λόγο, σε τούτον: «Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον...

Περιάλης Αντώνης – Ελευθερία ή θάνατος! (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ελευθερία ή θάνατος! (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη 13/09/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 5:1-12 (Μάθημα 9ο) 1 Στην ελευθερία, λοιπόν, με την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, να μένετε σταθεροί, και μη υποβληθείτε ξανά σε ζυγό δουλείας. 2 Προσέξτε, εγώ ο Παύλος σάς λέω ότι, αν κάνετε την περιτομή, ο Χριστός δεν θα σας ωφελήσει σε τίποτε. 3 Διαμαρτύρομαι ξανά προς κάθε...

Περιάλης Αντώνης – Είμαστε της Ελευθέρας! (Μάθημα 8ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Είμαστε της Ελευθέρας! (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη 06/09/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 4:17-31 (Μάθημα 8ο) 17 Δείχνουν σε σας ζήλο, όχι όμως καλόν· αλλά, θέλουν να σας αποκλείσουν, για να έχετε εσείς ζήλο προς αυτούς. 18 Είναι, βέβαια, καλό να είστε ζηλωτές προς το καλό πάντοτε, και όχι μονάχα όταν βρίσκομαι ανάμεσά σας. 19 Παιδάκια μου, για τους οποίους είμαι...

Περιάλης Αντώνης – Από δούλοι, ελεύθεροι γιοί και θυγατέρες! (Μάθημα 7ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Από δούλοι, ελεύθεροι γιοί και θυγατέρες! (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη 16/08/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 4:1-16 (Μάθημα 7ο) 1 Λέω δε ότι, για όσον χρόνο ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει από τον δούλο, αν και είναι κύριος όλων· 2 αλλά, είναι κάτω από επιτρόπους και οικονόμους, μέχρι την προθεσμία που έβαλε ο πατέρας του. 3 Έτσι κι εμείς, όταν ήμασταν νήπιοι, ήμασταν...

Περιάλης Αντώνης – Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα! (Μάθημα 6ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα! (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη 09/08/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 3:15-29 (Μάθημα 6ο) 15 Αδελφοί, μιλάω από ανθρώπινη σκοπιά· όμως, και μια επικυρωμένη διαθήκη ενός ανθρώπου κανένας δεν αθετεί ή προσθέτει σ’ αυτή. 16 Οι υποσχέσεις, όμως, ειπώθηκαν στον Αβραάμ και στο σπέρμα του· δεν λέει: Και προς τα σπέρματα, σαν να πρόκειται για πολλά, αλλά ως για...

Περιάλης Αντώνης – Ο κορυφαίος απόστολος διορθώνεται… (Μάθημα 5ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο κορυφαίος απόστολος διορθώνεται… (Μάθημα 5ο)

Τετάρτη 26/07/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 2:11-21(Μάθημα 5ο) 11 Και όταν ο Πέτρος ήρθε στην Αντιόχεια, εναντιώθηκα σ’ αυτόν κατά πρόσωπο, για τον λόγο ότι ήταν αξιοκατάκριτος· 12 επειδή, πριν έρθουν μερικοί από τον Ιάκωβο, έτρωγε μαζί με τους εθνικούς· όταν, όμως, ήρθαν, αποσυρόταν και αποχώριζε τον εαυτό του, φοβούμενος αυτούς που είχαν την...

Περιάλης Αντώνης – Ευλογία και κατάρα! (Μάθημα 4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ευλογία και κατάρα! (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη 26/07/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 3:1-14 (Μάθημα 4ο) 1 Ω, ΑΝΟΗΤΟΙ, Γαλάτες, ποιος σας βάσκανε, ώστε να μη πείθεστε στην αλήθεια, εσείς, μπροστά στα μάτια των οποίων ο Ιησούς Χριστός σκιαγραφήθηκε ανάμεσά σας σταυρωμένος; 2 Μονάχα τούτο θέλω να μάθω από σας: Από έργα τού νόμου λάβατε το Πνεύμα ή από ακοή τής...

  • 1
  • 2