21 Μαΐου 2017

Περιάλης Αντώνης – Όχι του γράμματος, αλλά του Πνεύματος!

Περιάλης Αντώνης – Όχι του γράμματος, αλλά του Πνεύματος!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 21/05/2017

Προς Κορινθίους Β’ 3:5-6

5 Όχι ότι είμαστε ικανοί να καταλάβουμε κάτι από μόνοι μας, σαν να προέρχεται από μας τούς ίδιους, αλλά η ικανότητά μας είναι από τον Θεό·
6 ο οποίος και μας έκανε ικανούς να είμαστε διάκονοι της καινής διαθήκης, όχι του γράμματος, αλλά του πνεύματος· επειδή, το γράμμα θανατώνει, ενώ το πνεύμα ζωοποιεί.