13 Ιανουαρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Πείθεστε στους προεστώτες σας και υπακούτε!

Περιάλης Αντώνης – Πείθεστε στους προεστώτες σας και υπακούτε!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 13/01/2019

Προς Εβραίους 13:17

17 Πείθεστε στους προεστώτες σας, και υπακούτε· επειδή, αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας, ως έχοντας να δώσουν λόγο· για να το κάνουν αυτό με χαρά, και χωρίς να στενάζουν· επειδή, αυτό δεν σας ωφελεί.