6 Φεβρουαρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Σ’ εμένα, τον πιο ασήμαντο απ’ όλους, έδωσε ο Θεός τη χάρη! (Μάθημα 6ο)

Περιάλης Αντώνης – Σ’ εμένα, τον πιο ασήμαντο απ’ όλους, έδωσε ο Θεός τη χάρη! (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη – 06/02/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 3:1-13 (Μάθημα 6ο)

1 ΓI’ AYTO, εγώ ο Παύλος, ο φυλακισμένος χάρη τού Iησού Xριστού για σας τους εθνικούς, ―
2 επειδή, ακούσατε την οικονομία τής χάρης τού Θεού που μου δόθηκε για σας,
3 ότι διαμέσου αποκάλυψης μου φανέρωσε το μυστήριο, (όπως με συντομία σάς έγραψα πριν·
4 από τα οποία μπορείτε διαβάζοντας να καταλάβετε τη γνώση μου στο μυστήριο του Xριστού)·
5 που σε άλλες γενεές δεν γνωστοποιήθηκε στους γιους των ανθρώπων, καθώς αποκαλύφθηκε τώρα διαμέσου τού Πνεύματος στους αγίους αποστόλους του και προφήτες,
6 να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα στην υπόσχεσή του μέσα στον Xριστό, διαμέσου τού ευαγγελίου·
7 του οποίου εγώ έγινα υπηρέτης, σύμφωνα με τη δωρεά τής χάρης τού Θεού, που δόθηκε σε μένα, κατά την ενέργεια της δύναμής του.
8 Σε μένα, τον πλέον ελάχιστο από όλους τούς αγίους, δόθηκε αυτή η χάρη, να ευαγγελίσω ανάμεσα στα έθνη τον ανεξιχνίαστο πλούτο τού Xριστού,
9 και να φωτίσω όλους, ποια είναι η κοινωνία τού μυστηρίου που ήταν κρυμμένο από τους αιώνες στον Θεό, ο οποίος έκτισε τα πάντα διαμέσου τού Iησού Xριστού·
10 για να γνωριστεί τώρα στα επουράνια, διαμέσου τής εκκλησίας, στις αρχές και στις εξουσίες η πολυποίκιλη σοφία τού Θεού·
11 σύμφωνα με την αιώνια πρόθεση, που πραγματοποίησε με τον Iησού Xριστό τον Kύριό μας·
12 διαμέσου τού οποίου έχουμε την παρρησία και την είσοδο με πεποίθηση διαμέσου τής πίστης σ’ αυτόν.
13 Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, να μη αθυμείτε για τις θλίψεις μου προς χάρη σας, το οποίο είναι δόξα σε σας.