18 Μαρτίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Υπηρέτης και όχι διοικητής!

Περιάλης Αντώνης – Υπηρέτης και όχι διοικητής!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 18/03/2018

Έξοδος 17:24​-26

24 Και ο Μωυσής άκουσε τη φωνή τού πεθερού του, και έκανε όλα όσα του είπε.
25 Και ο Μωυσής διάλεξε από ολόκληρο τον Ισραήλ άνδρες άξιους, και τους έβαλε αρχηγούς επάνω στον λαό, χιλίαρχους, εκατόνταρχους, πεντηκόνταρχους, και δέκαρχους·
26 και έκριναν τον λαό σε κάθε χρονική περίοδο· τις μεν δύσκολες υποθέσεις τις ανέφεραν στον Μωυσή, κάθε όμως μικρή υπόθεση την έκριναν αυτοί.