Περιάλης Αντώνης – Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος;

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 03/11/2019 Προς Εβραίους 13:5-6 5 Ο τρόπος σας ας είναι αφιλάργυρος· αρκείστε στα παρόντα· επειδή, αυτός είπε: «Δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω»· 6 ώστε, εμείς, παίρνοντας θάρρος, να λέμε: «Ο Κύριος είναι βοηθός μου, και δεν θα φοβηθώ, τι θα μου κάνει ο άνθρωπος».  

Περιάλης Αντώνης – Εσείς έχετε χρίσμα από του Αγίου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εσείς έχετε χρίσμα από του Αγίου!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 27/10/2019 Ιωάννου Α’ 2:20​-21 20 Κι εσείς έχετε χρίσμα από τον Άγιο, και τα γνωρίζετε όλα. 21 Δεν σας έγραψα επειδή δεν γνωρίζετε την αλήθεια, αλλά επειδή τη γνωρίζετε, και επειδή κάθε ψέμα δεν είναι από την αλήθεια.  

Περιάλης Αντώνης – Θα γίνει μεγάλος σεισμός;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θα γίνει μεγάλος σεισμός;

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 13/10/2019 Έξοδος 12:13 13 Και το αίμα θα είναι σε σας για σημείο επάνω στα σπίτια σας, στα οποία κατοικείτε· και όταν δω το αίμα, θα σας παρατρέξω, και η πληγή δεν θα είναι σε σας για να σας εξολοθρεύσει, όταν χτυπήσω τη γη τής Αιγύπτου.  

Περιάλης Αντώνης – Οι αδύνατοι και οι δυνατοί!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Οι αδύνατοι και οι δυνατοί!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 15/09/2019 Προς Ρωμαίους 15:1-3 1 Οφείλουμε, μάλιστα, εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και να μη αρέσουμε στον εαυτό μας· 2 αλλά, κάθε ένας από μας ας αρέσει στον πλησίον για το καλό προς οικοδομή. 3 Δεδομένου ότι, και ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του,...

Περιάλης Αντώνης – Ο Κύριος θα ρίξει φως στα κρυμμένα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Κύριος θα ρίξει φως στα κρυμμένα!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 08/09/2019  Προς Κορινθίους Α’ 4:5-6 5 Ώστε, μη κρίνετε τίποτε προ καιρού, μέχρις ότου έρθει ο Κύριος· ο οποίος και θα φέρει στο φως τα κρυφά που υπάρχουν στο σκοτάδι, και θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών· και τότε ο έπαινος θα γίνει στον κάθε έναν από τον Θεό....

Περιάλης Αντώνης – Μη ζηλεύεις τους αμαρτωλούς!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μη ζηλεύεις τους αμαρτωλούς!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 01/09/2019 Παροιμίες 23:17-19 17 Ας μη ζηλεύει η καρδιά σου τους αμαρτωλούς· αλλά να είσαι στον φόβο τού Κυρίου όλη την ημέρα· 18 επειδή, σίγουρα υπάρχει αμοιβή, και η ελπίδα σου δεν θα αποκοπεί. 19 Εσύ, γιε μου άκου, και γίνε σοφός, και κατεύθυνε την καρδιά σου στον δρόμο....

Περιάλης Αντώνης – Αυτοί που τον προσμένουν…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αυτοί που τον προσμένουν…

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 25/08/2019 Προς Εβραίους 9:27​-28 27 Και καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση· 28 έτσι και ο Χριστός, ο οποίος μια φορά για πάντα προσφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, θα φανεί για μια δεύτερη φορά χωρίς αμαρτία σ’ εκείνους...