Περιάλης Αντώνης – Αββά, Πατέρα μου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αββά, Πατέρα μου!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 01/03/2020 Προς Ρωμαίους 8:14​-16 14 Επειδή, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα τού Θεού, αυτοί είναι γιοι τού Θεού. 15 Δεδομένου ότι, δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε: Αββά, Πατέρα. 16 Το ίδιο το Πνεύμα δίνει μαρτυρία, μαζί με το...

Περιάλης Αντώνης – Το ποτήριο της ευλογίας!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το ποτήριο της ευλογίας!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 16/02/2020 Προς Κορινθίους Α’ 10:16-17 16 Το ποτήρι τής ευλογίας, που ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία τού αίματος του Χριστού; Ο άρτος, που κόβουμε, δεν είναι κοινωνία τού σώματος του Χριστού; 17 Επειδή, ένας άρτος, ένα σώμα είμαστε οι πολλοί· δεδομένου ότι, όλοι από τον έναν άρτο μετέχουμε.

Περιάλης Αντώνης – Στέκομαι στην πόρτα και κρούω!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Στέκομαι στην πόρτα και κρούω!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 09/02/2020 Αποκάλυψη 3:20 20 Πρόσεξε, στέκομαι στη θύρα και κρούω· αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου, και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σ’ αυτόν, και θα δειπνήσω μαζί του κι αυτός μαζί μου.

Περιάλης Αντώνης – Μια καρδιά που δεν κατακρίνει!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μια καρδιά που δεν κατακρίνει!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 02/02/2020 Ιωάννου Α’ 3:18​-21 18 Παιδάκια μου, μη αγαπάμε με λόγια ούτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια. 19 Και από τούτο γνωρίζουμε ότι είμαστε από την αλήθεια, και θα πείσουμε την καρδιά μας μπροστά του· 20 επειδή, αν η καρδιά μας μάς κατακρίνει, ο Θεός βέβαια...

Περιάλης Αντώνης – Πλησιάστε στο Θεό!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πλησιάστε στο Θεό!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 05/01/2020 Ιακώβου 4:6-8 6 Ας ζητάει, όμως, με πίστη, χωρίς να διστάζει καθόλου· επειδή, αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα τής θάλασσας, που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται. 0 7 Επειδή, ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο. 8 Άνθρωπος δίγνωμος είναι...

Περιάλης Αντώνης – Άγιοι γίνεσθε!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Άγιοι γίνεσθε!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 15/12/2019 Πέτρου Α’ 3:13​-16 13 Και ποιος θα σας κακοποιήσει, αν γίνετε μιμητές τού αγαθού; 14 Αλλά, αν και πάσχετε για τη δικαιοσύνη, είστε μακάριοι, «και τον φόβο τους μη φοβηθείτε ούτε να ταραχθείτε», 15 αλλά «αγιάστε τον Κύριο τον Θεό» μέσα στις καρδιές σας· και να είστε πάντοτε...

Περιάλης Αντώνης – Λειτουργία και υπηρεσία
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Λειτουργία και υπηρεσία

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 08/12/2019 Πράξεις των Αποστόλων 13:1-3 1 Και στην Αντιόχεια, μέσα στην υπάρχουσα εκκλησία, υπήρχαν μερικοί προφήτες και δάσκαλοι, ο Βαρνάβας και ο Συμεών, που αποκαλείτο Νίγερ, και ο Λούκιος ο Κυρηναίος, και ο Μαναήν, που συναναστράφηκε μαζί με τον τετράρχη Ηρώδη, και ο Σαύλος. 2 Και ενώ υπηρετούσαν στον...

Περιάλης Αντώνης – Ολημερίς διαστρέφουν τα λόγια μου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ολημερίς διαστρέφουν τα λόγια μου!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 01/12/2019 Προς Ρωμαίους 8:14​-16 14 Επειδή, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα τού Θεού, αυτοί είναι γιοι τού Θεού. 15 Δεδομένου ότι, δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε: Αββά, Πατέρα. 16 Το ίδιο το Πνεύμα δίνει μαρτυρία, μαζί με το...